תושבי בית וגן בירושלים הגיעו מול חלון ביתו של המרא דאתרא הגאון רבי עזריאל אויערבך שליט''א לחזות במעמד הדלקת הנר הראשון - שוקי לרר היה שם ותיעד