אמש ערך הגאון רבי דוד בצרי שליט''א את מעמד ההדלקה בביתו בירושלים ע''פ הקבלה בהשתתפות תלמידיו וקהל מעריציו - תיעוד