קהל רב השתתף במעמד הדלקת נר חנוכה אצל כ''ק אדמו''ר ממעליץ שליט''א בבית מדרשו באשדוד , לאחר ההדלקה ערך האדמו''ר לחיים טיש וחילק חנוכה געלט - צילום אשדוד בכותרת