עשרות תומכי תורה השתתפו בדינר שנערך לביהמ"ד וכולל אברכים 'קארלסבורג' • סיקור

מאות השתתפו בסעודת מלווה מלכה ודינר שנערכה ברוב עוז והדר לטובת החזקת בית המדרש וכוללי האברכים 'קארלסבורג'.

הדינר התקיים בהיכל בית המדרש בראשות כ"ק הגה"צ רבי יחזקאל ראטה שליט"א אב"ד הקהילה.

המשפיע הרה"צ רבי מרדכי מנשה זילבר, הגיע לפאר את המעמד ונשא מדברות קודשו במעלת הרמת קרן התורה ולומדיה, ובפרט למקום תורה ותפילה זה, שכן העומד בראשה הוא אחד מגדולי צדיקי דורנו, והמרים תרומתו למען מוסדותיו כאילו הביא ביכורים לכהן גדול.

בסיום המעמד, הגאב"ד שליט"א בירך את הקהל "ברב הונא וברב חסדא וברב חנינא וכל טוב סלה".

IMG-20120107-00492

IMG-20120107-00494

IMG-20120107-00495

IMG-20120107-00498

IMG-20120107-00504