הרב גרוסמן שליט"א צדיק מיוחד בדורנו. אוהב ישראל אמיתי. מבין את נפש האדם ובונה מגדלי אור בנשמות ישראל. הלוואי שכולנו נלמד מדמות זכה זו – כולל רבני ישראל. והעיקר שנבין שכוחנו באחדותנו. נתבונן בדרכו של הרב גרוסמן המיישם כל רגע ורגע את הכלל הגדול: "ואהבת לרעך כמוך". הרב גרוסמן באמת אוהב כל אחד מישראל.