למה צריך להגזים, האם זה לא מספיק מכובד אם רק היה מאות ילדים, הרי אתם עושים צחוק מעצמכם כשבתמונה נראה בקושי 150 – 200 ילדים