באחד מימי החנוכה התקיימה מסיבת חנוכה בישיבתו של מרן הראב''ד הגאון רבי משה שטרנבוך בהשתתפות ראש הישיבה הראב''ד שליט''א שנשא מדברות קדשו בפני הבחורים - צילום ברוך אוביץ