בימי החנוכה התקיימה מעמד חלוקת חנוכה געלט לילדי התלמוד תורה בראשות כ''ק אדמו''ר מדאראג שליט''א | שוקי לרר תיעד