כ''ק אדמו''ר מאלכסנדר ארה''ב המבקר בימים אלו בארה''ק הגיע לביקור בבית הגר''ח קנייבסקי שליט''א במעונו ברח' רשב''ם - תיעוד