בימי החנוכה נערכה מסיבה לילדי קהילת שומרי אמונים, ע"י ת"ת חנוך לנער דחסידי שומרי אמונים בבני ברק, בהשתתפות כ"ק האדמ"ר משומרי אמונים שליט"א שהרעיף עליהם מדברות קדשו, וחילק להם מעות חנוכה, צפו בגלריה