בימי החנוכה נערכה בהיכל ישיבת דרכי משה לעלוב ב''פ מסיבת חנוכה לתלמידי הישיבה בראשות האדמו''ר שליט''א | צפו