בימי החנוכה התקיימה מסיבת חנוכה בתלמוד תורה תפארת בנים מונקאטש בבארא פארק בהשתתפות כ''ק האדמו''ר ממונקאטש שליט''א שנשא מדברות קדשו בפני התלמידים וחילק חנוכה געלט - גלריה