הנהלת ישיבת 'אור לציון' בראשות הגר"א אבא שאול, נערכים לקראת 'הכנסת ספר תורה' להיכל הישיבה • הגר"ח כתב אות

אמש הגיע הגאון רבי אליהו אבא שאול שליט"א ראש ישיבת 'אור לציון' בירושלים לביקור מיוחד בבית מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א. לביקור הביא עימו גווילי ספר תורה, אותו יכניס אי"ה בקרוב ברוב פאר והדר להיכל ישיבתו.

הגר"ח כתב אות בספר התורה והתעניין על הנעשה בישיבתו. הגר"א הביע בפניו את התמדתם ושקידתם של תלמידי הישיבה, העושים נחת רוח לבוראם.

הגר"ח בירך אותו בחום, שיצליח בהנהגת הישיבה ושיזכה להרבות חיילים לתורה ולמעשים טובים וישרים.

JDN עם התמונות • צילום: שוקי לרר

DSC_5966

DSC_5967

DSC_5972

DSC_5973

DSC_5976