המוני מנחמים ובראשם גדולי ישראל עלו ובאו לניחום האבלים אצל בני הגאון רבי שמעון כהן זצ''ל מאשדוד | גלריה

אלפי מנחמים הגיעו במשך ימי השבעה לניחום אבלים בבית משפחתו של מקים עולה של תורה ומהרבנים הראשונים בעיר אשדוד הגאון רבי שמעון כהן זצ"ל ראש מוסדות "תהילה לדוד" ראש ישיבת "תורה אור" ורב שכונה רובע א' שנלקח בחטף בפתע פתאום לשמי רום כרעם ביום בהיר בשיא פריחתו ותפארתו בעת תפילת שחרית כשהוא מותיר אחריו את משפחתו, תלמידיו וכל מכריו בזעזוע ובתדהמה רבה על הסתלקותו.

במשך כל ימי השבעה הגיעו גדולי תורה, רבנים, אדמורי"ם, אישי ציבור, תלמידים ועמך ישראל באלפים רבים לאוהל הענק שהוקם בסמוך לביתו של הרב זצ"ל כשכולם פורצים בבכי על החלל הגדול שאין מי שימלא אותו. הרבנים בדבריהם הזכירו את האבידה הגדולה בהסתלקותו הפתאומית של הרב זצ"ל על אהבת התורה וגדלותו במידות, בענוה ובצניעות מיוחדת,

ובמידת החסד הגדולה שהיתה בו. היה מכתת רגליו בקיץ ובחורף כדי למסור שיעורי תורה במקומות שונים כדי לזכות את הרבים. התלמוד תורה והישיבה היו כבבת עינו, מסר את נפשו ממש עבורם לכן 'אבל יחיד עשי לך', יתומים היינו ואין אב, היה מחנך בחסד בלבביות ובפשטות מיוחדת, כל בן תורה אצלו היה יקר המציאות, כמה עמל וכמה טרח עד שהגיע עד הלום וכעת בא השמש בצהריים – הוא היה שמש שמאירה ומחממת, צעדנו לאורו אבל היום כל זה כבה.