כ''ק אדמו''ר מהרי''ד מלעלוב ערך את שולחנו לרגל הילולת זקינו הרה''ק רבי משה מלעלוב זיע''א בבית מדרשו ברח' בר אילן | קודם עריכת השולחן ערך האדמו''ר קידוש לבנה - גלריה