קהל רב השתתף בשמחת הנישואין לנין פוסק הדור מרן הגר''ש הלוי ואזנר בעל השבט הלוי נכד לבנו הגרח''מ ואזנר בן לבנו גאב''ד סאטמאר לונדון הגאון רבי יוסף בנימין ואזנר | השמחה התקיימה בארה''ב