גל של פניות עם שמות ותרומות למוקד ט"ו באב שהוקם ביד לאחים לקראת יום התפילה המיוחד על ציונו של רבי יונתן בן עוזיאל * מעמד התפילה בידי האדמו"ר, בנם של קדושים, עם  מניין תלמידי חכמים, יתקיים ביום המסוגל לזיווגים עליו אמרו חז"ל: "לא היו ימים טובים לישראל כחמישה עשר באב" * שורה ארוכה, מרגשת ומפעימה של סיפורי ישועות ושידוכים שנולדו כהרף עין בעקבות יום התפילה שנערך בט"ו באב אשתקד מאז הפרסומים הראשונים שנפוצו על יום התפילה המיוחד שיתקיים ביום שני הקרוב בעמוקה, מציף את 'מוקד ט"ו באב' שהוקם ביד לאחים – גל של פניות, מכל חוגי הקשת ומכל רחבי הארץ והעולם, עם שמות של מעוכבי שידוך המבקשים לנצל את הזדמנות הפז, לתרום למצוות פדיון שבויים על ידייד לאחים, ולזכות להתברך בזיווג הגון ביום המסוגל לכך. ביד לאחיםהולכות ונשלמות ההכנות לקראת יום שני, ט"ו באב, שבעיצומו, יעלה האדמו"ר המקובל רבי יחיאל אבוחצירא שליט"א, בנו של האדמו"ר 'בבא חאקי' ורבה הראשי של רמלה, יחד עם מניין תלמידי חכמים, לציונו של רבי יונתן בן עוזיאל בעמוקה ויעתיר ויזכיר את כל שמות מעוכבי השידוך לזיווג הגוןבקרוב. ביד לאחים העלו השבוע על נס את התורמים שהזדרזו לשלוח את שמות מעוכבי השידוך המבקשים להתברך בזיווג הגון, בדבר ישועה ורחמים, ובתוך כך אמר: "יש כאן שילוב מיוחד ונדיר של מקום קדוש ומסוגל – הציון בעמוקה, אשר נודע כשער בת רבים כמקום שבו נושעים המתפללים בזיווג הגון; יום קדוש ומסוגל – יום חמישה עשר באב, הנודע כיום סגולה לזיווגים ואשר עליו אמרו חז"ל (במסכת תענית), "לא היו ימים טובים לישראל כחמישה עשר באב"; וצדיק ובעל סגולה – האדמו"ר רבי יחיאל אבוחצירא, בנם של קדושים, אשר אביו הגדול, בבא חאקי, היה מראשי התומכים בפעילות ההצלה משמד של ארגון הפעיליםיד לאחיםבשנותיו הראשונות". השבוע הצביעו ב'מוקד ט"ו באב' על שורה ארוכה, מרגשת ומפעימה של סיפורים שנאגרו במשרדייד לאחים, בעקבות יום התפילה המיוחד שנערך בט"ו באב בשנה שעברה. שבועות ספורים בלבד לאחר יום התפילה יצרו רבים מהתורמים שאך זה מכבר שיגרו את שמותיהם אל המוקד, בצירוף תרומה נכבדה, וסיפרו בהתרגשות: התפילה ביום הקדוש ובמקום הקדוש הושיעה אותנו וכיום זכינו להתארס ואנו נכונים לקראת נישואינו בשעה טובה ומוצלחת! עוד ציינו במוקד ט"ו באב שליד לאחיםאת פסק דין הרבנים לפיו ניתן לתרום מכספי מעשר וכן זירזו את המעוניינים שלא לחכות לרגע האחרון אלא למהר ולהירשם במוקד שמספרו: 1-800-620-640....


גל של פניות עם שמות ותרומות למוקד ט"ו באב שהוקם ביד לאחים לקראת יום התפילה המיוחד על ציונו של רבי יונתן בן עוזיאל * מעמד התפילה בידי האדמו"ר, בנם של קדושים, עם  מניין תלמידי חכמים, יתקיים ביום המסוגל לזיווגים עליו אמרו חז"ל: "לא היו ימים טובים לישראל כחמישה עשר באב" * שורה ארוכה, מרגשת ומפעימה של סיפורי ישועות ושידוכים שנולדו כהרף עין בעקבות יום התפילה שנערך בט"ו באב אשתקד

מאז הפרסומים הראשונים שנפוצו על יום התפילה המיוחד שיתקיים ביום שני הקרוב בעמוקה, מציף את 'מוקד ט"ו באב' שהוקם ביד לאחים – גל של פניות, מכל חוגי הקשת ומכל רחבי הארץ והעולם, עם שמות של מעוכבי שידוך המבקשים לנצל את הזדמנות הפז, לתרום למצוות פדיון שבויים על ידייד לאחים, ולזכות להתברך בזיווג הגון ביום המסוגל לכך.

ביד לאחיםהולכות ונשלמות ההכנות לקראת יום שני, ט"ו באב, שבעיצומו, יעלה האדמו"ר המקובל רבי יחיאל אבוחצירא שליט"א, בנו של האדמו"ר 'בבא חאקי' ורבה הראשי של רמלה, יחד עם מניין תלמידי חכמים, לציונו של רבי יונתן בן עוזיאל בעמוקה ויעתיר ויזכיר את כל שמות מעוכבי השידוך לזיווג הגוןבקרוב.

ביד לאחים העלו השבוע על נס את התורמים שהזדרזו לשלוח את שמות מעוכבי השידוך המבקשים להתברך בזיווג הגון, בדבר ישועה ורחמים, ובתוך כך אמר: "יש כאן שילוב מיוחד ונדיר של מקום קדוש ומסוגל – הציון בעמוקה, אשר נודע כשער בת רבים כמקום שבו נושעים המתפללים בזיווג הגון; יום קדוש ומסוגל – יום חמישה עשר באב, הנודע כיום סגולה לזיווגים ואשר עליו אמרו חז"ל (במסכת תענית), "לא היו ימים טובים לישראל כחמישה עשר באב"; וצדיק ובעל סגולה – האדמו"ר רבי יחיאל אבוחצירא, בנם של קדושים, אשר אביו הגדול, בבא חאקי, היה מראשי התומכים בפעילות ההצלה משמד של ארגון הפעיליםיד לאחיםבשנותיו הראשונות".

השבוע הצביעו ב'מוקד ט"ו באב' על שורה ארוכה, מרגשת ומפעימה של סיפורים שנאגרו במשרדייד לאחים, בעקבות יום התפילה המיוחד שנערך בט"ו באב בשנה שעברה. שבועות ספורים בלבד לאחר יום התפילה יצרו רבים מהתורמים שאך זה מכבר שיגרו את שמותיהם אל המוקד, בצירוף תרומה נכבדה, וסיפרו בהתרגשות: התפילה ביום הקדוש ובמקום הקדוש הושיעה אותנו וכיום זכינו להתארס ואנו נכונים לקראת נישואינו בשעה טובה ומוצלחת!

עוד ציינו במוקד ט"ו באב שליד לאחיםאת פסק דין הרבנים לפיו ניתן לתרום מכספי מעשר וכן זירזו את המעוניינים שלא לחכות לרגע האחרון אלא למהר ולהירשם במוקד שמספרו: 1-800-620-640.