קהל רב מתושבי ראשל''צ ובראשם רבני העיר השתתפו בעריכת שולחנו של האדמו''ר מחוסט לרגל יום היארצייט של אביו האדמו''ר זצ''ל | הסעודה התקיימה בביהמ''ד קאליב בעיר - גלריה