הורי התלמידים ב'פיטסבורג' שבאשדוד מגיעים לבניין הת"ת כדי לחזות במו עיניהם בתמונת המצטיינים • המנהל הרב חיים צבי יאקאב: הציונים ניתנו על היגיעה - ולא על ההישגים

ילדי החמד תלמידי תלמוד תורה "בני אברהם" פיטסבורג באשדוד הופתעו השבוע לראות כשנכנסו לשערי בית החינוך מודעת ענק התלויה על קיר הכניסה עליה חרוט "חתני הדרן".

במודעה עצמה מופיעות תמונותיהם של עשרות תלמידים שהצטיינו בשנת הלימודים.

גורם בהנהלה הרוחנית של הת"ת סיפר ל-JDN כי מדובר במבצע מיוחד שהתפצל לשערים כאשר בכל שלב נבחנו התלמידים שלמדו מחוץ לכותלי הת"ת עם ההורה או החברותא.

"מה שחשוב בפרויקט הנוכחי", אומר המנהל הרב חיים צבי יאקאב, "הוא כי ההישגים של התלמידים כלל לא נמדדים. הציונים ניתנים על היגיעה בלבד. וזה מה שהפעים אותנו. ברשימת המצטיינים גילינו גם תלמידים די חלשים, פחותי כשרונות, אך בדרך לשאיפה ליותר, התאמצו והתאמצו עד שעוטרו ב"כתר תורה"".

במהלך הימים האחרונים, הורים רבים מגיעים לבקר בתלמוד תורה לחזות ולרוות מלוא חופניים נחת.