קהל רב ובראשם אדמורי''ם ורבנים השתתפו בשמחת נישואי נכד כ''ק אדמו''ר מכוונת הלב שליט''א | ביניהפ בלטו האדמו''ר מקאשוי הרה''צ אב''ד ויזניץ מאנסי ועוד - תיעוד