כ''קאדמו''ר מלעלוב ניקלשבורג השוהה בימים אלו בארה''ב הגיע לביתו של הנגיד ר' משה שמואל זופניק הי''ו לעלות בספר תורה הקדוש של כ''ק בעל הדברי חיים זיע''א לאחמ''כ ערך האדמו''ר טיש לחיים בבית הנגיד ובירכו בכ''ט - גלריה