מה פסק האדמו"ר מסאטמאר בענין הדלקת הנרות בפאלם ספרינגס? • וגם: שאלות האדמו"ר לבחורי הישיבות • כל הפרטים

כ"ק אדמו"ר מסאטמאר שליט"א השוהה בימים אלו בעיר הנופש פאלם-ספרינגס שבקליפורניה, נדרש לשאלת תושבי המקום שומרי התורה והמצוות, בדבר שקיעת החמה במקום, שכן בשל מיקומה של העיר קיים הבדל משמעותי בין השקיעה הנראית לעין לבין השקיעה בפועל.

זאת, בניגוד למקומות אחרים שבהם זמן השקיעה מקדים את הזמן בה נראית השקיעה, ובעיר זאת בשעה 15:40 כבר שורר חושך מוחלט, בעוד שהשקיעה בפועל היא רק בסביבות השעה 17:00.

התושבים שאלו את האדמו"ר בדבר זמן הדלקת הנרות, האם להדליק כשמחשיך או כשהחמה שוקעת בפועל כשעה לאחר מכן. האדמו"ר הורה שיקדימו הנשים את הדלקת הנרות לזמן השקיעה הנראית לעין, ואילו את הברכה תברכנה רק שעה לאחר מכן, זמן השקיעה בפועל.

בתוך כך יצוין כי טרם צאתו של האדמו"ר לנפוש כמידי שנה בפאלם ספרינגס, נוהג להקשות שתי קושיות עצומות ולהניחם בקרב בחורי ישיבות סאטמאר בכל ריכוזי החסידות בעולם. השנה הקשה האדמו"ר בסוגיות הנלמדות בישיבות סאטמאר ברחבי העולם במסכתות כתובות וחולין, הקושיות נשלחו והתפרסמו בכל ישיבות סאטמאר בעולם.

במהלך ימי שהותו בעיירת הנופש, תלמידי סאטמאר שולחים מאות תשובות ותירוצים למספר פקס שנמצא בדירת האדמו"ר בעיר הנופש.

ל-JDN נודע כי למעלה מ-200 בחורים שלחו את תשובותיהם והאדמו"ר עובר עליהם. בעוד כשבועיים, כשיחזור האדמו"ר לקריית יואל במונרו, צפוי למסור פלפול מיוחד בו הוא עשוי לשלב את התירוצים שהתקבלו על דעתו.

מתיחות רבה שוררת בקרב התלמידים לקראת משאו של האדמו"ר בהיכל הישיבה, במהלכו יגלו ויווכחו אם תשובותיהם אכן התקבלו על דעתו של רבם אם לאו.