כל שנה הוא נמצא שם ורק עכשיו נזכרו לשאול אותו בנודע לזמן הדלקת נרות? נו שוין.

הזיצער מחכה לשיעור של הרבי. הוא שלח תשובה מאוד מעניינת…