תלמידי ישיבת בחור כהלכה הגיעו לבחינה אצל הגה''צ גאב''ד קראסנא במעונו תחילה בחן הגאב''ד כל תלמידי בפרטות ולאחמ''כ נכנסו כל התלמידים יחד לשמוע דברי חיזוק - גלריה