בבית מדרשו של כ''ק האדמו''ר מרחמסטריווקא נערך אמש סעודת מלוה מלכה בשילוב מעמד צאתכם לשלום לאדמו''ר שליט''א לרגל צאתו לארה''ב לטובת מוסדותיו הק' בארה''ק • גלריה