כ''ק האדמו''ר מהרי''ד מלעלוב ערך את שולחנו לרגל יומא דהילולא של אביו כ''ק אדמו''ר בעל הברכת משה מלעלוב זיע''א החל בכ''ד טבת | עריכת השולחן נערך בבית מדרשו ברח' בר אילן - גלריה