האדמו"ר מבויאן המבקר בימים אלו בציריך עורך מגביות לצורך מוסדותיו בירושלים • ראשי קהילת בעלזא נכנסו להתברך

כ"ק אדמו"ר מבויאן שליט"א הגיע בתחילת השבוע שעבר לציריך שבשוויץ וערך מגביות לטובת מוסדותיו. האדמו"ר התקבל ע"י תושבי העיר בהערצה ובאהדה רבה, וקיבל את קהל התושבים לעצה ולברכה.

באחד הימים נכנסו אליו ראשי קהילת בעלזא בעיר, אשר סקרו בפני האדמו"ר את הפעילות הענפה בקהילה המתפתחת בעיר. האדמו"ר האציל עליהם מברכותיו שיזכו להרבות כבוד שמים, ושתגדל הקהילה ותפרח לשם ולתפארת, כאוות נפשם של אדמו"רי בית בעלזא.

JDN עם התמונות מהביקור המיוחד.

DSCN0141

DSCN0142

DSCN0143

DSCN0144

האדמור מבויאן בציריך