במלאות חמש שנים להסתלקות האדמו"ר בעל 'אריה שאג' מז'מיגראד זצ"ל ערך בנו סעודת הילולא לזכרו • תמונות

במלאות חמש שנים להסתלקות של כ"ק אדמו"ר בעל ה'אריה שאג' זצ"ל מצאנז ז'מיגראד, ערך בנו מ"מ כ"ק אדמו"ר שליט"א את שולחנו לרגל ההילולא, בבית מדרשו ברחוב מינץ בבני ברק. האדמו"ר סיים את הש"ס, ולאחריו אמר קדיש יתום.

קהל רב מתושבי העיר מוקירי זכרו השתתף בסעודת ההילולא, ובראשם אדמו"רי ורבני העיר, ובהם: כ"ק גאב"ד מאקאווא, האדמו"ר מלייפניק, הגה"צ רבי חיים יוסף בידרמן ראש ישיבת 'להורות נתן', הרה"צ גאב"ד קראלי, הגאון ר' יעקב יהושע אנגלנדר ר"י לומדי תורה ב"ב, הגאון הגרש"א שטרן רב מערב העיר ועוד.

הגה"צ רבי חיים יוסף בידרמן שליט"א ראש ישיבת 'להורות נתן' ואב"ד חסידי לעלוב בבני ברק, נשא דברים במשנת בעל ההילולא, במהלכם הזכיר את ספריו הרבים הנלמדים בכל היכלי התורה, ואת צדקותו ופרישותו מכל גינוני כבוד.

בסיום הסעודה הקהל העתיר בתפילה וביקש שזכותו הגדולה תגן בעדם ובעד ביתם להיוושע בדבר ישועה ורחמים.

צילום: שוקי לרר

resized_DSC_1140

resized_DSC_1072

resized_DSC_1073

resized_DSC_1075

resized_DSC_1079

resized_DSC_1081

resized_DSC_1084

resized_DSC_1086

resized_DSC_1088

resized_DSC_1090

resized_DSC_1093

resized_DSC_1104

resized_DSC_1111

resized_DSC_1114

resized_DSC_1118

resized_DSC_1120

resized_DSC_1123

resized_DSC_1126

resized_DSC_1139

האדמור מזימגראד קורא קוויטעל