לא ידעתי שהחזן ר' אהרן שלמה ווייסמן הוא חסיד ז'ימיגראד
[זה לא פעם הראשונה שהוא שר שם ולאחר בירור התברר לי שהוא לא מקבל כסף כי הוא מתפלל קבוע שם]