חסידים ואנשי מעשה נטלו חלק בשמחת נישואי נכד כ''ק האדמו''ר מליז'ענסק בן לבנו הרב חיים חנוך שיף מנכ"ל ישיבת בעלזא ירושלים חתן כ''ק האדמו''ר מאשלג עם נכדת כ''ק האדמו''ר משאץ מונטריאל בת לבנו הרב אברהם דוד מוסקוביץ מעסקני קהילת בעלזא • צילום: שוקי לרר