אדמורי''ם ורבנים וקהל רב עלו ובאו לניחום אבלים בבית הרבנית מרת חנה לאה בעק ע''ה משווייץ אשת יבדלחט''א הרבני רבי יעקב נטע שליט''א ובת כ''ק האדמו''ר רבי ישראל אריה מרגליות זצ''ל מפרמישלאן לונדון || גלריה