עשרות רבנים מקהילות קודש יהדות תימן התכנסו הערב (מוצ"ש) בבני ברק לכינוס מיוחד לאור הגזירות הנוראיות על עולם התורה | ראשי העדה נשאו דברים | צלם המערכת שוקי לרר היה ותיעד

רבני תימן בעצרת נגד הגיוס - שבט תשעד - שוקי לרר01 רבני תימן בעצרת נגד הגיוס - שבט תשעד - שוקי לרר02 רבני תימן בעצרת נגד הגיוס - שבט תשעד - שוקי לרר03 רבני תימן בעצרת נגד הגיוס - שבט תשעד - שוקי לרר04 רבני תימן בעצרת נגד הגיוס - שבט תשעד - שוקי לרר05 רבני תימן בעצרת נגד הגיוס - שבט תשעד - שוקי לרר06 רבני תימן בעצרת נגד הגיוס - שבט תשעד - שוקי לרר07 רבני תימן בעצרת נגד הגיוס - שבט תשעד - שוקי לרר08 רבני תימן בעצרת נגד הגיוס - שבט תשעד - שוקי לרר09 רבני תימן בעצרת נגד הגיוס - שבט תשעד - שוקי לרר10 רבני תימן בעצרת נגד הגיוס - שבט תשעד - שוקי לרר11 רבני תימן בעצרת נגד הגיוס - שבט תשעד - שוקי לרר12 רבני תימן בעצרת נגד הגיוס - שבט תשעד - שוקי לרר13 רבני תימן בעצרת נגד הגיוס - שבט תשעד - שוקי לרר14 רבני תימן בעצרת נגד הגיוס - שבט תשעד - שוקי לרר15 רבני תימן בעצרת נגד הגיוס - שבט תשעד - שוקי לרר16 רבני תימן בעצרת נגד הגיוס - שבט תשעד - שוקי לרר17 רבני תימן בעצרת נגד הגיוס - שבט תשעד - שוקי לרר18 רבני תימן בעצרת נגד הגיוס - שבט תשעד - שוקי לרר19 רבני תימן בעצרת נגד הגיוס - שבט תשעד - שוקי לרר20 רבני תימן בעצרת נגד הגיוס - שבט תשעד - שוקי לרר21 רבני תימן בעצרת נגד הגיוס - שבט תשעד - שוקי לרר22 רבני תימן בעצרת נגד הגיוס - שבט תשעד - שוקי לרר23 רבני תימן בעצרת נגד הגיוס - שבט תשעד - שוקי לרר24 רבני תימן בעצרת נגד הגיוס - שבט תשעד - שוקי לרר25 רבני תימן בעצרת נגד הגיוס - שבט תשעד - שוקי לרר26 רבני תימן בעצרת נגד הגיוס - שבט תשעד - שוקי לרר27 רבני תימן בעצרת נגד הגיוס - שבט תשעד - שוקי לרר28 רבני תימן בעצרת נגד הגיוס - שבט תשעד - שוקי לרר29 רבני תימן בעצרת נגד הגיוס - שבט תשעד - שוקי לרר30 רבני תימן בעצרת נגד הגיוס - שבט תשעד - שוקי לרר31 רבני תימן בעצרת נגד הגיוס - שבט תשעד - שוקי לרר32 רבני תימן בעצרת נגד הגיוס - שבט תשעד - שוקי לרר33 רבני תימן בעצרת נגד הגיוס - שבט תשעד - שוקי לרר34 רבני תימן בעצרת נגד הגיוס - שבט תשעד - שוקי לרר35 רבני תימן בעצרת נגד הגיוס - שבט תשעד - שוקי לרר36 רבני תימן בעצרת נגד הגיוס - שבט תשעד - שוקי לרר37 רבני תימן בעצרת נגד הגיוס - שבט תשעד - שוקי לרר38 רבני תימן בעצרת נגד הגיוס - שבט תשעד - שוקי לרר39 רבני תימן בעצרת נגד הגיוס - שבט תשעד - שוקי לרר40 רבני תימן בעצרת נגד הגיוס - שבט תשעד - שוקי לרר41 רבני תימן בעצרת נגד הגיוס - שבט תשעד - שוקי לרר42 רבני תימן בעצרת נגד הגיוס - שבט תשעד - שוקי לרר43 רבני תימן בעצרת נגד הגיוס - שבט תשעד - שוקי לרר44 רבני תימן בעצרת נגד הגיוס - שבט תשעד - שוקי לרר45 רבני תימן בעצרת נגד הגיוס - שבט תשעד - שוקי לרר46 רבני תימן בעצרת נגד הגיוס - שבט תשעד - שוקי לרר47 רבני תימן בעצרת נגד הגיוס - שבט תשעד - שוקי לרר48 רבני תימן בעצרת נגד הגיוס - שבט תשעד - שוקי לרר49 רבני תימן בעצרת נגד הגיוס - שבט תשעד - שוקי לרר50 רבני תימן בעצרת נגד הגיוס - שבט תשעד - שוקי לרר51