מדוע לא מביאים תמונות מביקורו של מרן רה"י אצל הרב של בית חלקיה שליט"א?