למושב בית חלקיה הגיע הבוקר מרן ראש השיבה הגאון רבי אהרן יהודה לייב שטינמן שליט"א לסנדקאות לאחד מבני הישוב | מרן ראש הישיבה שליט"א אף ביקר במושב יסודות ונשא דברי חיזוק והתעוררות בפני התושבים | צילום: אלי קובין

הגראיל שטינמן בביקור בבית חלקיה - שבט תשעד - צילום אלי קובין01

הגראיל שטינמן בביקור בבית חלקיה - שבט תשעד - צילום אלי קובין02

הגראיל שטינמן בביקור בבית חלקיה - שבט תשעד - צילום אלי קובין03

הגראיל שטינמן בביקור בבית חלקיה - שבט תשעד - צילום אלי קובין04

הגראיל שטינמן בביקור בבית חלקיה - שבט תשעד - צילום אלי קובין05

הגראיל שטינמן בביקור בבית חלקיה - שבט תשעד - צילום אלי קובין06

הגראיל שטינמן בביקור בבית חלקיה - שבט תשעד - צילום אלי קובין07

הגראיל שטינמן בביקור בבית חלקיה - שבט תשעד - צילום אלי קובין08

הגראיל שטינמן בביקור בבית חלקיה - שבט תשעד - צילום אלי קובין09

הגראיל שטינמן בביקור בבית חלקיה - שבט תשעד - צילום אלי קובין10

הגראיל שטינמן בביקור בבית חלקיה - שבט תשעד - צילום אלי קובין11

הגראיל שטינמן בביקור בבית חלקיה - שבט תשעד - צילום אלי קובין12

הגראיל שטינמן בביקור בבית חלקיה - שבט תשעד - צילום אלי קובין13

הגראיל שטינמן בביקור בבית חלקיה - שבט תשעד - צילום אלי קובין14

הגראיל שטינמן בביקור בבית חלקיה - שבט תשעד - צילום אלי קובין15

הגראיל שטינמן בביקור בבית חלקיה - שבט תשעד - צילום אלי קובין16

הגראיל שטינמן בביקור בבית חלקיה - שבט תשעד - צילום אלי קובין17