ראש עיריית בני ברק הרב חנוך זייברט התכבד על ידי הנהלת רשת מוסדות בית מלכה לקבוע מזוזה בפתח הבנין החדש של הבית ספר בבני ברק | במעמד השתתפו גם הגאון רבי יהושע פינק מרבני קהילת בעלזא, העסקן הבעלזאי הרב ישראל משה פרידמן חבר הנהלת העיר ומנכ"ל תודעה, הרב אברהם יהודה פיינר מנכ"ל רשת בית מלכה, הרב אריה זלצר מנכ"ל בית מלכה בני ברק | צילום: שוקי לרר

חנוך זייברט, קביעת מזוזות בית מלכה - שבט תשעד - בני ברק - שוקי לרר01 חנוך זייברט, קביעת מזוזות בית מלכה - שבט תשעד - בני ברק - שוקי לרר02 חנוך זייברט, קביעת מזוזות בית מלכה - שבט תשעד - בני ברק - שוקי לרר03 חנוך זייברט, קביעת מזוזות בית מלכה - שבט תשעד - בני ברק - שוקי לרר04 חנוך זייברט, קביעת מזוזות בית מלכה - שבט תשעד - בני ברק - שוקי לרר05 חנוך זייברט, קביעת מזוזות בית מלכה - שבט תשעד - בני ברק - שוקי לרר06 חנוך זייברט, קביעת מזוזות בית מלכה - שבט תשעד - בני ברק - שוקי לרר07 חנוך זייברט, קביעת מזוזות בית מלכה - שבט תשעד - בני ברק - שוקי לרר08 חנוך זייברט, קביעת מזוזות בית מלכה - שבט תשעד - בני ברק - שוקי לרר09 חנוך זייברט, קביעת מזוזות בית מלכה - שבט תשעד - בני ברק - שוקי לרר10 חנוך זייברט, קביעת מזוזות בית מלכה - שבט תשעד - בני ברק - שוקי לרר11 חנוך זייברט, קביעת מזוזות בית מלכה - שבט תשעד - בני ברק - שוקי לרר12 חנוך זייברט, קביעת מזוזות בית מלכה - שבט תשעד - בני ברק - שוקי לרר13 חנוך זייברט, קביעת מזוזות בית מלכה - שבט תשעד - בני ברק - שוקי לרר14 חנוך זייברט, קביעת מזוזות בית מלכה - שבט תשעד - בני ברק - שוקי לרר15 חנוך זייברט, קביעת מזוזות בית מלכה - שבט תשעד - בני ברק - שוקי לרר16 חנוך זייברט, קביעת מזוזות בית מלכה - שבט תשעד - בני ברק - שוקי לרר17