במסגרת ביקורו של כ''ק האדמו''ר מבאיאן שליט''א בארה''ב הגיע האדמו''ר לביקור מיוחד בתלמוד תורה באיאן בבורו פארק • האדמו''ר סייר בכיתות הלימוד ומסר שיחת חיזוק לילדי הת''ת • תיעוד