הגאון רבי יצחק משה ערלנגר הגיע לביקור בבית כ''ק אדמו''ר משומרי אמונים אשדוד במעונו באשדוד | השניים שוחחו בדברי תורה ובעניני השעה | תיעוד