מאות חסידי לעלוב נטלו חלק היום בעריכת שולחנו של כ''ק האדמו''ר שליט''א בהיכל בית מדרשו בבני ברק • צילום: שוקי לרר

טיש ט''ו בשבט בלעלוב טיש ט''ו בשבט בלעלוב (1) טיש ט''ו בשבט בלעלוב (2) טיש ט''ו בשבט בלעלוב (3) טיש ט''ו בשבט בלעלוב (4) טיש ט''ו בשבט בלעלוב (5) טיש ט''ו בשבט בלעלוב (6) טיש ט''ו בשבט בלעלוב (7) טיש ט''ו בשבט בלעלוב (8) טיש ט''ו בשבט בלעלוב (9) טיש ט''ו בשבט בלעלוב (10) טיש ט''ו בשבט בלעלוב (11) טיש ט''ו בשבט בלעלוב (12) טיש ט''ו בשבט בלעלוב (13)