מרן ראש הישיבה הגראי''ל שטיינמן ומרן שר התורה הגר''ח קנייבסקי כתבו במעונם את האותיות האחרונות בספר התורה שהוכנס לביהמ''ד בית דוד שאול דחסידי בעלזא ברובע ז' נדבת הרב חיים ימפל הי''ו | תיעוד

1 (1) 1 (2) 1 (3) 1 (4) 1 (5) 2 (1) 2 (2) 2 (3) 2 (4) 2 (5)