כ''ק אדמו''ר מבית שמואל צבי ספינקא השוהה בימים אלו בארה''ק לרגל שמחת נישואי בנו הגיע לביקור במעונו של כ''ק גאב''ד ירושלים הגאון רבי יצחק טוביה וייס להזמינו לשמחת הנישואין שתתקיים ביום רביעי בב''ב - תיעוד