הגאון רבי יצחק דוד גרוסמן רבה של מגדל העמק הגיע למסור שיעור במוצ''ש בביהכנ''ס היזדים בשכונת הבורכרים בירושלים ע''פ בקשתו של הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף שליט''א : תיעוד