במעונו של מרן הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט''א נערך שמחת הברית לנכד הגרב''צ קוק מרבני שכונת רוממה בירושלים - תיעוד