בימים אלו חושף בטאון "צאנז" בפרסום ראשון ובלעדי את ה"כתובה" של בעל ה"עצי חיים" מסיגעט זי"ע, שהיה חותנו בזיוו"ר של בעל ה"שפע חיים" מצאנז זי"ע. ה"כתובה" מונחת היום אצל כ"ק מרן האדמו"ר מצאנז שליט"א

בהתרגשות גדולה התפרסמה בחצרות בית צאנז וסאטמאר על פרסומה לראשונה של ה"כתובה" מנישואי בעל העצי חיים מסיגעט, חותנו של בעל ה"שפע חיים" מצאנז זצ"ל ואביו של בעל ה"ברך משה" מסאטמאר זצ"ל.

קרא עוד:

[postim]

ה"כתובה" מפורסם בירחון "צאנז" של חודש שבט, שבחודש זה חל יום ההילולא של בעל העצי חיים זי"ע, ומעורר ענין רב אצל חסידי החצרות ושוחרי הגנוזות.

לרגל פרסום ה"כתובה" נערך מאמר מיוחד ומקיף על שמחת נישואיו של בעל העצי חיים, שנולד לאחר הרבה שנות ציפייה לאביו הרה"ק בעל הקדושת יו"ט מסיגעט. החתונה נערכה בעיר טארנא, שם התגורר אבי הכלה, הרה"ק רבי שלום אליעזר מראצפערט זי"ע, בהשתתפות אלפי חסידים משתי החצרות, ובראשם הרה"ק בעל הדברי יחזקאל משינאווא זי"ע – חתונה שנחשבה כחתונה היסטורית בדברי ימי בית צאנז.

בתוך המאמר מסופר: "אלפים רבים של חסידים ואנשי מעשה גדשו את טארנא ורחובותיה מלאו המון אדם. קהל עצום של חסידים התגודד סביב בית האכסניה של הרה"ק משינאווא, עד שמפאת גודל הלחץ והדחק נתעורר חשש לבריאותו של הרה"ק משינאווא, שכבר היה לעת זקנותו כבן פ"א שנים ותש כוחו. על מנת למנוע את הצפיפות במקום אחד, טכסו עצה והכינו כמה חופות בכמה מקומות בעיר, בכדי שהציבור לא ידע בבירור היכן יתקיים מעמד החופה וכך לא יתאספו במקום אחד…

בשעות הערב נכנס הרה"ק משינאווא לחדרו לנוח קימעא, ואחר כך ישב בחדרו ולמד בהתמדה רבה ושום אדם לא הרהיב להפריעו. כיון שנתאחרה השעה אזרה עוז אחת מאחיותיו, והיא נכנסה אליו לומר לו שהשעה מאוחרת. מיד קם הרה"ק משינאווא ממקומו והכין עצמו לצאת לחופה, אבל מפאת המון האדם שצבא על פתח הבית עלתה הצעה לעשות את החופה על גג בית האכסניה… הרה"ק משינאווא הסכים לכך, אך החתן והכלה שהיו בבית אחר לא היו יכולים להיכנס ולא הצליחו לפלס להם דרך, עד שבלית ברירה העלו אותם בעזרת חבלים על הגג…"