קבוצת אברכים לכולל אברכים דחסידי צאנז בחיפה נבחנו אצל הגאון רבי יעקב מאיר שטרן דיין בביה''ד של הגר''ש ואזנר ואצל כ''ק אדמו''ר מנדבורנה חיפה על הלכות תערובות בטור ושו''ע יו''ד - צפו