בבהיהמ''ד ברך משה סאטמאר בירושלים במלאות השבעה לפיטרתו של הבחור ישעיה קויפמאן ממצויני ישיבת סאטמאר בי-ם שנסתלק בפתע פתאום , העצרת שולבה בסעודה הילולא לבעל הקדושת יו''ט מסיגעט זיע''א נשאו דברים דומ''ץ סאטמאר, הגר''ע אופמן, ואביו של הבחור | תיעוד