כ''ק אדמו''ר מסאדיגורה שליט''א הגיע לתפילה בקבר דוד המלך להעתיר לישועתן של כלל ישראל , לאדמו''ר התלוו קבוצה מצומצמת של גבאים ומשמשים • תיעוד