קהל רב של חסידים ואנשי מעשה השתתפו בשבת בשע ברכות לבן כ''ק אדמו''ר מלעלוב ניקלשבורג עם בת האדמו''ר מסטאניסלאב ונכד האדמו''ר מנדבורנה אראד • התפילות ועריכת השולחנות נערכו באולמי ערלוי ברח' התעוררות התשובה בביתר - צילום ברוך אוביץ