במוצ''ש האחרון ערך האדמו''ר מלעלוב ניקלשבורג את שמחת השבע ברכות לבנו עם בת האדמו''ר מסטאניסלאב בקבר רחל בשילוב מלוה מלכה בהשתתפות עשרות חסידים לאחר השמחה ערך האדמו''ר תפילה לישועת הכלל והפרט - צילון ברוך אוביץ