הגרי"מ מורגנשטרן ערך ש"ב לבנו בקבר דוד המלך

במוצ''ש נערכה שמחת השבע ברכות לבן האדמו''ר המקובל הגרי''מ מורגנשטרן ברחבת הר ציון סמוך לקבר דוד המלך בהשתתפות קהל רב ובהשתתפות האדמו''ר מניקלשבורג - תיעוד

4 תגובות

תענוג עילאי ומרומם לראות את כ"ק רבי יצחק מאיר מורגנשטרן שליט"א בזמן שמחה והתרוממות
צדיק המופרש מן העולם הזה שרק ראיית פניו מוסיפה קדושה, לזכות להסתובב במחיצתו הרי זה כטעימת מעין דמעין מה שהיה אצל אור שבעת הימים הבעש"ט זצוקללה"ה שכל היהודים יכלו לישב במחיצתו ולכולם הראה גילויי חיבה ואהבת ישראל ללא סייג ותנאי

בתמונה העשירית מופיע המקובל הגדול הרב אלעזר מרדכי מנצר שליט"א מאנטוורפן ירושלים.
הוא אחד מצדיקי דורינו, ורבים מסתופפים בצל קדושתו וחכמתו, ונהנים ממנו עצה ותושיה, ונושעים בתפלותיו וברכותיו.
גרם ברחוב הטורים בירושלים

מורנו הרב שליט"א נמצא המון בקבר דוד המלך והוא מאלה שאוחזים שזה הציון האמיתי של קבר דוד המלך. ראוי לציית לדבריו ולפעול נגד מסירת השטח לותיקן ח"ו

זכיתי פעם לדבר עם הרב מורגנשטרן בלימוד והסקתי שהוא מסתיר את גאונותו בנגלה ע"י תורת הנסתר
אין ראשון או אחרון שנשמט מזכרונו. קירות ביתו עמוסים באלפי ספרים והוא שולט בהם כולם
ועדיין הוא מל"ו צדיקים נסתרים כי הציבור לא מכיר בגדלותו העצומה

Comments are closed.

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו