הגאון רבי משה וולפסאן אב''ד אמונת ישראל שוהה בימים אלו למנוחה במיאמי | צלם המערכת הערשי רובינשטיין תיעד