מאות מתושבי אנטוורפן השתתפו במגבית מיוחדת שנערכה לטובת כולל 'ויזניץ' בעיר בראשות המרא דאתרא הגאון רבי אהרן שיף שליט"א - תמונות

מאות תושבי אנטוורפן נטלו חלק במגבית מיוחדת שנערכה לטובת החזקת כולל ויז'ניץ בעיר. המרא דאתרא הגה"צ רבי אהרן שיף הגיע וכיבד את המעמד.

המשתתפים סעדו סביב שולחנות ערוכים, כאשר במהלך הסעודה האזינו בקשב רב לנאומים שנשאו ראש הכולל הגר"ש לוריא, ורבני הקהילה בעיר.

IMG_1560

IMG_1564

IMG_1586

IMG_1606

IMG_1538

IMG_1541

IMG_1554