הגר''ע רוזנבוים משגיח ישיבת גייטסהעד המבקר בימים אלו בארה''ק הגיע לביקור במעונו של גאב''ד ירושלים שליט''א | השניים שוחחו בדברי תורה ובעניני השעה - תיעוד