הגה''צ רבי חיים צבי מייזליש ראש ישיבת סאטמאר ב''ב הגיע לביקור במעונו של גאב''ד ירושלים הגאון רבי יצחק טוביה וייס שליט''א לרגל שמחת נישואי בנו בשעטו''מ • תיעוד